Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 8907 96,66%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,01%
Code 303 - Zobacz inne 23 0,25%
Code 304 - Niezmodyfikowany 56 0,61%
Code 403 - Zakazane 30 0,33%
Code 404 - Nie znaleziono 173 1,88%
Code 405 - Nieuznawana metoda 20 0,22%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 5 0,05%