Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 153344 88,40%
Code 206 - Częściowa zawartość 17 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 15 0,01%
Code 303 - Zobacz inne 126 0,07%
Code 304 - Niezmodyfikowany 12397 7,15%
Code 403 - Zakazane 9 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 7451 4,30%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 106 0,06%