Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 124795 90,45%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 26 0,02%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 11 0,01%
Code 303 - Zobacz inne 157 0,11%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2864 2,08%
Code 403 - Zakazane 1 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 10051 7,28%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 60 0,04%