Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 112844 94,02%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5 0,00%
Code 303 - Zobacz inne 109 0,09%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3861 3,22%
Code 403 - Zakazane 52 0,04%
Code 404 - Nie znaleziono 3074 2,56%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 67 0,06%