Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 87519 92,54%
Code 206 - Częściowa zawartość 6 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,00%
Code 303 - Zobacz inne 99 0,10%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4487 4,74%
Code 403 - Zakazane 4 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 2440 2,58%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 13 0,01%