Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 151709 95,48%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 55 0,03%
Code 303 - Zobacz inne 293 0,18%
Code 304 - Niezmodyfikowany 4526 2,85%
Code 403 - Zakazane 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 2222 1,40%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 74 0,05%