Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 207269 97,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 36 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 93 0,04%
Code 303 - Zobacz inne 158 0,07%
Code 304 - Niezmodyfikowany 929 0,44%
Code 403 - Zakazane 67 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 4577 2,15%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 217 0,10%