Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 173067 95,71%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 64 0,04%
Code 303 - Zobacz inne 140 0,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 714 0,39%
Code 403 - Zakazane 15 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 6741 3,73%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 82 0,05%