Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 17020 98,42%
Code 303 - Zobacz inne 26 0,15%
Code 304 - Niezmodyfikowany 78 0,45%
Code 403 - Zakazane 4 0,02%
Code 404 - Nie znaleziono 166 0,96%