Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 117407 97,01%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 14 0,01%
Code 303 - Zobacz inne 101 0,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1463 1,21%
Code 403 - Zakazane 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 1997 1,65%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 40 0,03%