Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 185666 97,91%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 57 0,03%
Code 303 - Zobacz inne 97 0,05%
Code 304 - Niezmodyfikowany 727 0,38%
Code 403 - Zakazane 2 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 2929 1,54%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 142 0,07%