Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 247612 97,15%
Code 206 - Częściowa zawartość 40 0,02%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 84 0,03%
Code 303 - Zobacz inne 191 0,07%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1389 0,54%
Code 403 - Zakazane 17 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 5248 2,06%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 294 0,12%