Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 189220 92,93%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 28 0,01%
Code 303 - Zobacz inne 163 0,08%
Code 304 - Niezmodyfikowany 727 0,36%
Code 403 - Zakazane 24 0,01%
Code 404 - Nie znaleziono 13287 6,53%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 166 0,08%