Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 96756 96,49%
Code 206 - Częściowa zawartość 9 0,01%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3 0,00%
Code 303 - Zobacz inne 170 0,17%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1256 1,25%
Code 403 - Zakazane 4 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 2044 2,04%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 35 0,03%