Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 189632 94,84%
Code 206 - Częściowa zawartość 1 0,00%
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1 0,00%
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 50 0,03%
Code 303 - Zobacz inne 104 0,05%
Code 304 - Niezmodyfikowany 463 0,23%
Code 403 - Zakazane 5 0,00%
Code 404 - Nie znaleziono 9583 4,79%
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 106 0,05%